Shengzhou Deli Plastic Netting Co.,Ltd.
About us

Shengzhou Deli Plastic Netting Co., Ltd.
 
Address: 15 Shanxing Road Shengzhou Zhejiang, China
Tel: 0086 575 83049769  83360835
Fax: 0086 575 83031081
Mobile: 0086 13858569045(Phil Zhu)
    0086 13605859378(Jilly Xu)
Email: philzhu@shadesail.cn   deli@shadesail.cn
http://www.shadesail.com.cn
http://www.shadesail.cn
 


Copy © :Shengzhou Deli Plastic Netting Co.,Ltd.
Director & General Manger:Wang Jinxian